Besiktning av kroppen

on

Hur kommer det sig att man frågar en ekonomiexpert när man ska köpa hus, en auktoriserad bilverkstad när man ska serva bilen men en granne eller person med magrutor när man ska ta hand om sin hälsa?  

Inte undra på att Ortorexi och idrottsmedicinsk rehab ökar i vårt samhälle.

Kommentera