Antingen eller finns inte

Yin och Yang är ingen ny företeelse och inte längre ett okänt begrepp i väst. Det handlar kort sagt om att två ytterligheter ofta samverkar och att vi sällan befinner oss i antingen eller läge. Som yin & yang symbolen visar så finns en lite cirkel i svart i den vita delen och en liten cirkel vitt i den svara delen.

Motpoler är våra referenser

Jag fick med mig tankegångarna inom min wushuträning men kunskapen har berikat mitt liv långt utanför träningsvärlden. Glädje och sorg är båda en del av livet. Framgång och motgång likaså. Eller som filosofen Lao Tze uttryckte det 500 år före Kristus ”högt och lågt betingar läget till varandra” eller ”innan människan under uppfatta det sköna som skönt tog det fula gestalt”.

Livets olika ytterligheter

Vi behöver vara glada ibland och ledsna ibland. Vi behöver känna oro men även lugn. Vi behöver vara starka men även svaga. I träningens värld fick det mig lägga vikt vid såväl hård fysisk träning som mental avspänning. Snabbhet blev likvärdigt med långsamhet och träning och återhämtning är än idag en självklarhet.

Vi hetsar fram som ångande lok och far så fort att vi inte ser någonting av vad som händer på vägen. 

Kommentera