Depression orsak till bakslag efter Anorexiabehandling?

on

Klassisk studie om återfall efter anorexiabehandling

Under många år trodde man att depression var en av orsakerna till att många anorektiker fick återfall efter behandling. Cirka hälften av alla som nått normalvikt efter anorexiabehandling återfaller i någon form av ätstörning och det var just samband depression och återfall som Walsh med medarbetare ville undersöka närmare år 2006. Knappt hundra anorektiker deltog i studien som var en så kallad dubbel blind studie. Det innebär att hälften fick antidepressiv medicin medan den andra hälften fick placebopiller efter genomgången bahandling och viktuppgång. Ingen av deltagarna visste vad man fått och inte heller forskarna hade insyn i vem som fick vad.

Depression var inte orsak till återfall

När resultaten var klara visade det sig att fler som fått antidepressivt återföll i jämförelse med de som fått placebopiller. Totalt återföll 70 % drygt vilket inte var särskilt upplyftande och varför det förhöll sig så gick inte att utläsa av studien. Man konstaterade däremot att antidepressiva medel för att motverka depression inte minskade återfallsfrekvensen varmed man ansåg att någon annan orsak än depression föreligger vid återfall.

Kommentera