Medveten träning som gör susen

Medveten träning

Medveten träning är en självklarhet i österländsk träning . Man strävar efter att hålla fokus med andra ord och för detta finns ett femtiotal olika tillvägagångssätt (om man ska utgår ifrån min erfarenhet från kinesiska träningsformer).  Helt klart annorlunda om man jämför med vår motionsverksamhet och hur vi istället ser på TV, lyssnar på musik eller har någon annan förströelse för att glömma bort att vi tränar.

Tålamod är en dygd

Den här övningen kräver tålamod för det handlar om att stå still och flytta vikten från den ena till den andra foten under en in- respektive utandning. Överkroppen hålls lodrätt, blunda och håll benen lätt böjda. Hur lång tid? Ja, hur länge orkar du?

 

Kommentera