Studie på snabba respektive långsamma kolhydrater och vikt

on

En nyligen publicerad vetenskaplig studie publicerad i den anrika tidskriften Nature undersökte långtidseffekter gällande olika förhållanden mellan fett och kolhydrater samt om det fanns påverkan mellan snabba och långsamma kolhydrater gällande vikt och blodfetter.

Randomiserad studie

Trehundra nittioåtta personer med måttlig fetma deltog i studien som pågick under sex månader i ett samarbete mellan danska, engelska, tyska, spanska och holländska forskare. Tre experimentgrupper och en kontrollgrupp ingick där kontrollgruppen inte fick någon diet och en av de övriga grupperna fick en nationell standard diet. Övriga två fick låg fett/snabba kolhydrater respektive lågt fett/långsamma kolhydrater. Man mätte först och främst kroppsvikt men även kroppssammansättning och blodfetter.

Resultat på vikt likvärdig oavsett typ av kolhydrater

Viktminskningen i lågfett/snabba kolhydrater var i genomsnitt 0,9 kg (p < 0.05) och för lågfett/långsamma kolhydrater 1,8 kg (p < 0.001) medan både kontrollgrupp och ordinarie diet gruppen visade en icke signifikant ökning av vikten med 0,8 kg respektive 0.1 kg (ns).

Fettvikten ändrades med 71,3 kg (p < 0.01), 7 1.8 kg (p < 0.001) and ‡ 0.6 kg (ns) i lågfett/snabba kolhydrater, lågfett/långsamma kolhydrater  och kontrollgrupper.  Förändring i blodfettnivåer kunde inte ses gällande någon av grupperna.

Slutsats: Studien visar att en minskning av fettintag minskar kroppsvikt och fettvikt. Ökning av vare sig snabba eller långsamma kolhydrater gav ingen signifikant ökning av kroppsvikt eller fettvikt. Ej heller sågs någon negativ effekt gällande förhöjda halter av blodfetter. 

Referens:  WHM Saris, A Astrup, AM Prentice, HJF Zunft, X Formiguera, WPHG Verboeket-van de Venne, A Raben, SD Poppitt, B Seppelt, S Johnston, TH Vasilaras & GF Keogh (2000). Randomized controlled trial of changes in dietary carbohydrate=fat ratio and simple vs complex carbohydrates on body weight and blood lipids: the CARMEN study. International Journal of Obesity 24, 1310±1318

 

Kommentera