Ledsna pratar på ett annorlunda sätt

Att vi har många i vårt land som är deprimerade är ingen nyhet. Men visste du att man förändrar sitt sätt att prata när man är deprimerad?

Val av pronomen kan visa om man är deprimerad

Deprimerade personer använder många negativa uttryck såsom ”smärta”, ”ledsen”, ”ensam” för att ge några exempel. Men kanske än tydligare är hur man använder pronomen. Man har ett starkt fokus på sig själv och använder därför fler pronomen i första person (jag, mig, min..) än i tredje person (de, deras).

Snällare mot andra än sig själv

Forskarna brukar förklara detta med att man är mer självcentrerad men det finns även andra sätt att se det på. När man tolkar ett beteende som man själv har bedöms det ofta utifrån vem man är och inte vad man gör. Exempelvis ”jag är slö” istället för ”jag städar sällan”.  När man ser någon annan göra samma sak förmildras det till ”man hinner väl inte städa så mycket när man har ett heltidsjobb”.

Ledsen kan bli ledsnare

Kort sagt så bedömer man ofta andra positivt och när andra personer gör något bristfälligt sägs det vara orsakat av yttre ting. När man bedömer sina egna missar blir det däremot ett angrepp på ens egen personlighet. Synen på sig själv är ofta för negativ och  synen på andra är lika ofta för positiv. Den upplevda skillnaden mellan sig själv och andra ter sig därmed större än vad den är varför man riskerar att bli ännu mer nedstämd.

Att vårda själen med psykoterapi är inte konstigare än att vårda kroppen med fysioterapi. Ibland behöver vi lite stöttning för att orka stå upp när det blåser. 

 

Kommentera