Vem ansvarar för övervikt?

on

Det finns många orsaker till att man äter mer än vad man behöver rent fysiologiskt med konsekvens att man till slut blir överviktig. Trist-, tröst- eller traumaätning är några av de vanligaste orsakerna. 

Tröstätning vanligt vid ensamhet

Ingen kan lastas för att man vuxit upp som ett nyckelbarn och fått klara det mesta själv. Ätit sin frukost ensam, kommit hem till en tom lägenhet och fixat något att äta på egen hand och så vidare, Ensamhet och känslan av att vara övergiven är en vanlig orsak till tröstätning.

Tristess en orsak till överätning

Att livet ter sig trist är något som vi alla drabbas av men när tristessen visar sig både på jobbet och på fritiden då ligger tristätandet nära till hands. Ingen kan lastas för ett trist liv under uppväxten men frågan är vilket ansvar man har som vuxen?

trauma en vanlig orsak till självbestraffning

Trauma under uppväxten sätter djupa spår och många gånger avvikande beteenden. Ett av dessa beteenden är självbestraffning vilket inte alltför sällan handlar om att späka sig anorektisk eller hetsäta sig till extrem övervikt.

Barn kan aldrig hållas ansvariga

Inget barn kan hållas ansvarig för vad man fått genomlida som barn men ansvaret för hur det fortlöper när man blivit vuxen ligger hos sig själv. En ”räddare i nöden” är vad man önskar skulle finnas för alla men verkligheten ser annorlunda ut.

Ansvaret för att ta sig ur fetma eller andra självdestruktiva beteenden ligger hos en själv när man är vuxen. Att skuldbelägga och lägga ansvar på andra förlänger bara lidandet. Det är ett tecken på styrka att våga ta hjälp när man inte orkar eller vet hur man bör göra.

Kommentera