Vad betyder ”patienten i centrum”?

on

I min enfald trodde jag att det betydde att man gör det som är bäst för patienten men det verkar som att man menar något annat. Min erfarenhet är att det finns fantastiska team som verkligen gör allt vad man kan för att det ska bli rätt för patienten. Men de verkar vara färre än de kliniker som är stressade så till den grad att man blir förnärmad när patienten inte är nöjd med den behandling man får.

Vad man säger är en sak men hur är många gånger viktigare

För de som lider av psykisk ohälsa är det inget vidare när en läkare som man som patient står i beroendeställning till, låter meddela att man antingen tar det man får eller annars får se sin sjukskrivning indragen. Det är inte heller ett passande upplägg att tillrättavisa en ung människa som redan känner sig misslyckad, skuldbelagd och med en självkänsla som nått botten. Vad tog alla fina teorier om ”motiverande samtal” vägen?

Samarbete för patientens bästa

Varför är det så svårt att samarbeta över gränserna? Delat ansvar där var och en bidrar med det man är bäst på. Till och med politiker kan arbeta över blockgränserna men den offentliga vården verkar sky den privata som katten avskyr vatten. Det gör mig ont när jag ser och hör patienter få kritik för att man valt att komma till Ylab för att få hjälp. Man hade väl inte kommit om man fått den hjälp som passat?

Det viktiga är väl att patienten blir frisk och inte vem som stått för behandlingen.

Kommentera