En miljon svenskar är deprimerade

Tjugo procent av befolkningen går på antidepressiva mediciner. Ett barn i veckan tar livet av sig. Numera har 5-9 åringar börjat få antidepressiv medicin. Vart är vi på väg?? 

I de lugnaste vatten

Vi lever i ett land utan krig eller naturkatastrofer och ändå är vi mer deprimerade och har fler självmord än andra länder. Vi medicinerar bort symtomen men orsaken finns ju kvar.

För mindre än en vecka sedan tog en bekants 17-åriga son livet av sig. Han har fått den frid som han sökte. Smärtan är borta men hur kan föräldrar gå vidare? Man säger att sorg över barn som dött är bestående men inget kan väl kännas så fruktansvärt meningslöst och vara så skuldbelagt som när ens barn väljer att avsluta sitt liv. Ofta utan att någon ens märkt nedstämdheten. Familjer står handfallna. Som förälder gör det ont att bara tänka tanken.

Ortorexi och depression följs åt

I den värld som jag arbetar i det vill säga med #ortorexia_atletika (fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med överdriven träning) är depression snarare en regel än ett undantag. Den makabra kost och tillika destruktiva träning som man hängiver sig åt, ger ofta sänkt serotonin som konsekvens vilket i sin tur är förknippat med depression.

Kampen om sin självbild

Det är inte alltför sällan som ätstörningar finns med i bilden när någon tar livet av sig. Kampen för att bli fin, nöjd med sig själv,  bli omtyckt, bli inkluderad och få vara med eller bara vilja vara sund kan sluta i tragedi. När hjärnan svälter fattas ibland emotionella beslut med fruktansvärd utgång. Det finns tillfällen i livet när människor känner att de inte orkar att leva men därifrån till att vilja dö är steget långt.

Fyra gånger fler 5-9 åringar får läkemedel mot depression enligt Svenska Dagbladet härom dagen.

Vi måste vara mer uppmärksamma på vår omgivning och inte vara rädda för att fråga hur någon mår. Vi tror att vi visar hänsyn när vi låter bli men ingen känner sig kränkt för att man bryr sig.

Kommentera