Sockerberoende är inte vetenskapligt belagt

on

Hur mycket och vem det gäller bör alltid noteras

Sockerberoende är ett begrepp som används flitigt hos allmänheten. Det kan dessvärre, när tillräckligt många uttalat det uppfattas som om det är vetenskapligt belagt, vilket det inte är. Överkonsumtion av socker är inget att rekommendera men det är inte heller en överdriven anti-socker skräckpropaganda.  För övrigt är flertalet studier på socker utförda på kraftigt överviktiga och feta personer vilket kanske inte stämmer in på dig.  Om du inte stämmer in på målgruppen som undersökts gäller den med största sannolikhet inte dig.

Uttrycket ”sockerberoende” bör inte användas

Det finns en strömning av de som anser att överkonsumtion av socker är ett kemiskt betingat beroende.  Man menar att socker skulle vara en påverkande agent som stimulerar neurobiologiska mekanismer precis som vid ett drogberoende. En sammanfattning av vetenskaplig litteratur om socker visar istället att det beroendeliknande beteende såsom liknar hetsätning som ses,  endast uppkommer i samband med att det förekommit bristande tillgång på socker dessförinnan.  Med andra ord, sockersug härrör inte från neurologiska förändringar utan snarare på en föregående saknad av välsmakande sötsaker.

Med tanke på bristen på bevis gällande ”sockerberoende” stödjer jag  de forskare som argumenterar mot ett för tidig införlivande av termen ”sockerberoende”  i vetenskaplig litteratur och allmänna riktlinjer. 

Referens: Westwater, M., Fletcher, P, & Ziauddeen, H. (2016). Sugar addiction: the state of the science. Eur J Nutr 55, 55–69.

 

Kommentera