Hälsans paradox

on

”Överdrivet intresse för hälsan kan göra att du känner dig sjuk”

deklarerar professor Mats Lekander i dagens SVD. I egenskap av expert i hälsopsykologi menar han även att ”verkligheten finns antagligen, men det vi uppfattar är faktiskt en modell av den”.

Jag håller med. Både när det gäller det överdrivna intresset och det filosofiska ställningstagandet gällande verklighetsfrågan. När man arbetar med samtalsterapi för de med utmattningssyndrom eller #ortorexia_atletika vilket jag gör, blir människans förmåga och olika sätt att tolka sin världsbild mycket påtaglig. Den är faktiskt många gånger avgörande för ett tillfrisknande.

Jakten på hälsa kan övergå i ohälsa

Jakten på den perfekta kroppen och numera även den perfekta livsstilen med tillhörande image, innebär för vissa med #ortorexi att dagen består mest av tankar, planering, inköp, tillagande och ätande av mat. Utöver detta tillkommer tankar, planering och genomförande av träningsritualer. Ortorexins omfattande fixering av hälsokost och träning, grundar sig i ett sökandet av hälsoeffekter som övergår till rädsla för sjukdom och tidig död. Drabbade upplever en diskrepans mellan känsla och verklighet som utmynnar i en ständig oro för att äta eller träna fel med fetma eller sjukdom som konsekvens.

Samhällets påverkan är det centrala

Lekander arbetar i gränslandet psykologi och immunologi.  Han menar att man kan bli sjuk om man tänker alltför ofta på kroppen och dess signaler. Förväntansångest kan leda till immunologiska svar som gör att man faktiskt känner sig hängig och sjuk, menar han. Det här är en grov förkortning och förenkling av hans långvariga och gedigna arbete inom stressforskning så läs gärna hela artikeln om ämnet är av intresse.

Att försöka ta makten över måendet genom undvikande och rädsla för sjukdom kan straffa sig.

Kommentera