Extremdieter för idrottare

on

Extremdieter oroar

Viktkänsliga idrotter kan delas in i tre olika grupper; gravitationsbaserade idrotter, viktklassidrotter och artistiska idrotter. Den första gruppen avser idrotter som löpning, cykling eller skidor. Boxning, kung fu, kickboxning, judo med flera kampsporter tävlar i viktklasser där en given vikt är ett krav för att få tävla. Andra viktklassporter är tyngdlyftning och brottning. Estetiska idrotter är gymnastik i olika former och exempelvis konståkning.

Relativ förbättring av styrka och uthållighet

För de som tävlar i dessa idrotter har vikten betydelse. En lättare vikt kan innebära en fördel och det är anledningen till att många går på diet inför tävling. För kampsporter önskar man som regel att ligga högt i vikt i den viktklass man tävlar i.  För gymnastik och konståkning är lätt vikt en fördel exempelvis i hopp. Även om en lägre vikt kan innebära en fördel eftersom den relativa styrkan ökar så finns det en gräns för när prestationsförmågan minskar. Men än allvarligare är det om man överskrider en fysiologisk gräns som innebär att drar på sig ätstörningar och rasar ner i fettvikt och så småningom även i fettfri vikt.

Svårt att sätta en generell gräns

Ett norskt forskningsteam (Sunggot-Borgen m.fl., 2013)  har undersökt frågan om vid vilken nedre gräns man bör stänga av atleter och tillkalla medicinsk hjälp. Man har full insikt i de medicinska risker som föreligger och då framför allt gällande ätstörningar och tar fullt avstånd från extremdieter. Tyvärr blev slutsatsen att forskarna i fråga ansåg det för svårt att dra en generell gräns och att de regler som norska olympiska kommittén fastslagit får gälla tills vidare.

Ylab har dokumenterat

Ylab har idag ett mycket stort antal mätningar på tränandes fettprocent i kombination med fysisk prestationsförmåga. Förhoppningsvis kan vi dela med oss av dessa resultat framöver när tiden tillåter.

 

Kommentera