Holistiskt synsätt räddade mig

on

Jag får ofta frågan om jag själv haft ätstörningar och svaret är nej. Däremot hade jag både anställda och kunder med ortorexi och andra ätstörningar under de år jag drev fitnessanläggningar. Varför jag klarade mig så pass bra tillskriver jag min kampsportsbakgrund och den holistiska syn som är grunden för österländsk träning. Jag funderade mycket över varför så många fick allt lägre fettprocent men verkade må allt sämre psykiskt. För mig var kropp och själ en självklarhet.

Chang Yeng Chuen 76 år

Min kinesiska tränare blev intervjuad i SVT vid ett besök här och fick frågan om han ansåg att kropp och själ hörde ihop. Han vände sig bort från kameran och frågade mig vad som menades med frågan. Descartes var okänd för honom uppenbarligen.

Kommentera