Platt mage ett plattfall

on

Konfirmationsbias är ett systematiskt tankefel där man tar till sig det som stödjer egna idéer alldeles för okritiskt. Man tror helt enkelt på information som stödjer egna hypoteser och förbiser eventuella felaktigheter för att de helt enkelt inte passar in i ens egen uppfattning. Det här görs titt som tätt när det gäller kost och träning.

Skensamband mellan raderna

Jag läser just nu en bok som från första till sista sidan är ett psykiskt frosseri i mat. Den beskriver författarens sökande efter den värkfria kroppen och platta magen via rätt kost. Vetenskapliga studier nämns men konklusionerna är författarens egna och alltför ofta är det skrivet som om en viss typ av mat förorsakar ohälsa. Det är ett subjektivt tyckande där vissa korrelationer beskrivs såsom det vore ett orsakssamband,  för övrigt ett vetenskapligt klavertramp under benämningen skensamband.

Det ena kanske inte orsakar det andra även om det finns ett samband

Ett klassiskt exempel på skensamband var att man i norra Tyskland under 1930-talet fann ett samband mellan antal storkar och antal födda barn i Tyskland. Knappast ett orsakssamband. Ett annat exempel är att det finns ett samband mellan hjärnans storlek och kön men det betyder inte att det ena könet är smartare än det andra. Det finns ett samband mellan träning och frisättning av inflammatoriska ämnen men det kan inte tolkas som att man får reumatism av att träna. Lät det långsökt? Det är just vad det är.

För varje ny diet som kommer finns det anhängare som ska frälsa världen baserat på egen erfarenhet eller än farligare, egna slutsatser av vetenskaplig forskning.

Kommentera