Struts eller inkapsling?

on

Förnekelse hör till min vardag eftersom jag arbetar som samtalsterapeut. Det är inte en lögnaktig person som förnekar utan någon som inte vågar se senningen i vitögat. Det skapar helt enkelt för starka känslor, först och främst i form av ångest. 

Förnekelse har en anledning

Förnekelse handlar i själva verket om hur vi hanterar våra rädslor och obehag. När verkligheten blir för påfrestande är det en naturlig försvarsmekanism att helt enkelt sticka huvudet i sanden och inte se vad man räds. När förnekelsen blir så pass stark att den leder till ohälsa, klassas det som ”patologi” det vill säga ett sjukligt tillstånd. Man blundar helt enkelt för sanningen.

Bortträngning och inkapsling

Förnekelse är inte samma sak som bortträngning då man snarare  ”glömmer bort” något mycket smärtsamt som man har upplevt. Ett annat ord är ”inkapsling”, man minns helt enkelt inte längre vad som skett. Dessvärre blir ofta ångesten kvar vid bortträngning vilket innebär att man kan få ångest utan att veta varför.

Inget är för alltid. Det går att få hjälp. 

 

Kommentera