Internet förmedlad psykologisk behandling

on

SBU – Statens Beredning för Medicinsk och Social utvärdering har undersökt internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) och kommit fram till att studierna gällande effekt vid iKBT och Social ångest, Hälsoångest och Depression har låg tillförlitlighet gällande om symtom minskar något.

close up photo of gray laptop
Photo by Lukas on Pexels.com

”Trots att det har bedrivits forskning på iKBT under många år finns det fortfarande relativt få studier som jämför effekterna med andra relevanta behandlingsalternativ”, skriver SBU i sin slutsats.

Kommentera