IBS påverkas inte av gluten

on

Ett stort flertal av de kunder jag möter har ortorexi och IBS. Irritabile Bowel Syndrome, IBS (Colon Irritable) är ett tillstånd som ger magsmärtor och avvikande avföringsvanor (Läkartidningen, 2022). För de med IBS rekommenderas en glutenfri kost med lågt innehåll av FODMAP (olika varianter av sockerarter). Nordin & Hellström (2022) utmanade gällande uppfattning i ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Chalmers tekniska högskola.

Forskarna genomförde en högkvalitativ vetenskaplig studie där 110 personer exponerades för gluten, FODMAP eller fick placebopiller. Studier där varken deltagarna eller testledare vet om de får det ena eller det andra, så kallade dubbel-blind studier, är mycket tillförlitliga eftersom man på så sätt undgår felkällor relaterade till psykologi och deltagarnas förväntade effekt .

Forskarna redovisade ett icke signifikant samband mellan FODMAP och IBS liksom mellan Gluten och IBS.

Jag och vi som arbetar på Ylab välkomnar den här informationen, att FODMAP eller gluten inte påverkar IBS negativt, eftersom uteslutande av dessa livsmedel, enligt våra observationer och mätningar, kan vara en väsentlig och bidragande faktor till ortorexi. Detta tål att undersökas vidare naturligtvis.

Kommentera