Banta med hantlar korkat värre

Med XXX ökar din kaloriförbrukning med upp till 33 %.

Så låter reklamen för ett par hantlar. Hur vet man det? Hur har man mätt? Hur många var med i undersökningen? Hur genomfördes den? Av vem? Hantlarna såg ut att väga ett par kilo. Om den promenerande personen väger 50  respektive 90 kg utgör 4 kilo cirka 8 respektive drygt 4% av den totala kroppsvikten. Den relativa belastningen skiljer sig med andra ord. ”…upp till 33% ökad kaloriförbrukning” säger man.  WOW.

Varför hantlar när man bantar? Det går väl lika bra med en rygga?

När det låter för bra för att vara sant är det som regel inte sant.

Kommentera