En pappas mardröm

on

Föräldrar till barn med #ortorexia atletika eller ätstörningar far ofta mycket illa. De glöms ofta bort under behandlingsprocess och få tänker på de lidande som maktlöshet innebär när ens barn svälter sig till döds. Så här säger en pappa:

”Man rannsakar sig själv. Någonstans trodde man att det här kan man lösa. Att det finne en pillerburk. En doktor. Vi var så rädda att säga saker för då blev det fel. Säger man ingenting blir det fel. Man vet fan inte hur man ska bete sig”.  

Sagt av Mikaelas far i boken ”om jag bara vore lite smalare”. Ges ut av Ekelids Förlag. 

Ortorexi.nu har en informationssida för anhöriga.

 

Kommentera