Ortorektiker tränar. Punkt.

on

Individer som har ortorektiska nyttigätarsymtom tränar för att förbättra sin fysiska och mentala hälsa. Men den starka motivation som driver dom leder till tvångsmässig träning karakteriserad av rigida scheman och intensiv träning, även under sjukdom, skada eller andra problem (Oberle, Watkins, & Burkot, 2017). Enligt Haman, Lindgren och Prell (2017) och deras intervjuer med personliga tränare, är träning en av de mest karakteristiska dragen hos ortorektiker.

Ylabs 15 år med Ortorexia Atletika

Idag börjar alltfler uppmärksamma att flertalet med ortorexi faktiskt tränar. Det kanske numera är uppenbart att det är långt ifrån ”ett svenskt mediafenomen” (Håman, L. et al, 2016) eller inte innehåller träning (Andreas Birgegård, KÄTS, 2016). Oberle med medarbetare (2017) redovisar bland annat en signifikant korrelation mellan ortorexi och styrketräning bland män (p< .001).

Jag är personligen mer intresserad av problematik än semantik men självfallet känns det bra att vi får ett alltmer starkare gehör och stöd för vårt arbete med Ortorexia Atletika.  

Om ortorexi och ortirexia atletika läs mer på ortorexi.nu

Kommentera