I ordens rätta bemärkelse

on

Handen på hjärtat

Den som lider av anorexia överskattar ofta sin kroppsstorlek. Det betyder inte att de ska diagnostiseras som synskadade. Den som lider av ortorexia atletika blir ofta utmattad men det betyder inte att de ska få diagnos utmattningsdepression. Det är viktigt att skilja på orsak och konsekvens. Vad är primärt och vad är sekundärt med andra ord.

Skämmigt att vara ätstörd

Att drabbas av ätstörningar är ofta förknippat med skam. När man vågat sig till en läkare är det inte alltid man vågar säga rakt ut vad problemet är. Många talar om sin nedstämdhet, ångest, trötthet eller annat. När läkaren leds in på utmattningssyndrom eller talar om utbrändhet känns det för många som en ”trevligare” diagnos än ”ätstörning”. Jag blir alltid konfunderad över de som följt olika kostråd och tränat utan återhämtning som menar att man har ”utmattningsdepression”. Kanske är det så men kanske inte.

Kommentera