Livsmedelsverket granskar kosttillskott

on

Fusk fy skäms

Fusk bland kosttillskottsföretagen är en föga förvånande slutsats som framkom när Livsmedelsverket granskade webbplatser som säljer kosttillskott. Tjugo sju länder ingick i den övergripande studien. På Europanivå utfärdades sanktioner eller stopp för försäljning i 440 fall och man fann 779 fall av otillåtna produkter. I Sverige undersöktes drygt 30 internetsajter där 11 av dessa sålde kosttillskott med otillåtna substanser eller med falska hälsopåståenden. Fjorton kosttillskott drogs tillbaka.

Jag är stolt över att aldrig ha sålt pulver och piller i några av mina träningsanläggningar. Jag har varit totalt opåverkad av alla övertalningsförsök som jag utsatts för av diverse grossister. Argument om den markanta ökning av omsättning som dessa produkter innebär lockar många men fusk är inget för mig.  

Kommentera