Harmoni i all enkelhet

Dagen är över och det är dags att sakta ner tempot. Ja du hörde rätt – sakta ned. Vi behöver återhämtning och vad är väl bättre än lite qigong i all enkelhet? 1,2,3 alla kan vara med.

Kommentera