Borde, ska och rigida program kan försämra välmående

Många som har ångest eller depression finner en slags trygghet i att ha rigida regler och förordningar. Problemet är bara att man inte är mer än människa och därför inte alltid kan följa det man bestämt. De här tillstånden av psykisk ohälsa ger även symtom som innebär att man har svårt att skilja på handling och personlighet vilket kan få förädande konsekvenser för självkänslan.

Negativa tankar

När man inte kan infria alla sina ”borden” och ”måsten” säger många alltså inte ”asch jag hann inte idag” eller något liknande utan anklagar sin egen personlighet med kommentarer som exempelvis ”jag är slö och odisciplinerad”.

Med andra ord anklagar man sin personlighet och håller sig inte till att avgränsa till själva handlingen. 

Det här sättet att tänka och handla kan man förändra med riktad terapi. Det är en av de bästa behållningarna för oss coacher på Ylab; att få se hur de negativa tankarna tynar bort till förmån för att personen i fråga mår bättre.

Läs Michaels berättelse

Kommentera