Kan man springa sig till döds?

on

Vetenskapliga studier har visat att djur som sätts under restriktiva dieter blir mer och mer aktiva, Det här är ingen nyhet utan flera studier om detta gjordes för mer än femtio år sedan (Siegel & Steinberg, 1949; Cornish & Morosovsky, 1965). När man undersökt möss i bur såg man att svältande möss kunde springa i hjulet tills de dog (Routenberg 1968).

Multisportare kan förbruka över 20 000 Kcal under en tävling

Om det skulle finnas ett liknande beteende hos människor kan diskuteras. Ser vi till våra långdistanslöpare vet vi att de förbrukar mer energi än de har under långa lopp. Vissa extremidrotter kan förbruka när på tio gånger mer än en en vanlig persons dagliga energiförbrukning men de återställer balansen genom att äta mer efteråt.

Bantande personer håller sig däremot medvetet på en negativ energibalans vilket kan, om underskottet är extremt, leda till extrem hunger som övergår i hetsätning eller tvångsmässig träning. För andra fortsätter det in i långvarig svält som kan resultera i anorexia och/eller ortorexia atletika.

Kan ortorektiker springa sig till döds?

Ortorexia atletika karakteriseras av långvarig och eskalerande negativ energibalans. Vanliga Ortorexi symtom är ju lägre energiintag desto större träningsvolym. Man kan fundera över om en person med ortorexia atletika skulle kunna springa sig till döds? Än finns inga studier som påvisat detta men en sak är säker, jag har under de femton år som jag arbetat med ortorexi behandling sett en eskalering från att springa 5-6 km ett par gånger i veckan till 3-4,5 mil per dag (7 dagar i veckan).

Det finns ingenting hälsosamt i det ortorektiska ätandet och tränandet. Det är destruktivt och riskabelt att belasta en svältande kropp i den utsträckning som ortorektiker gör. 

 

 

Kommentera