Svenska PT sämst i klassen

on

Sverige har flest tränande motionärer i Europa (penetration rate) men samtidigt lägst utbildade personliga tränare enligt senaste statistiken från det Europeiska Fitnessorganisationen Europe Active. Man ligger även i botten när det gäller intresse för internationella riktlinjer och standarder som reglerar minimikrav på kompetens.

 

Kommentera