ORTOREXIA NERVOSA STUDIE

on
Intressant studie oM ortorexia nervosa

Ortorexia nervosa karakteriseras av en fixering vid nyttiga livsmedel i syfte att undvika ohälsa. Till skillnad mot ortorexia atletika innefattar Ortorexia nervosa inte träning och är inte heller kopplat till kroppsideal och/eller viktminskning (Dunn & Bratman, 2015). 

ORTOREXIA NERVOSA, BMI OCH PERSONLIGHET

En nyligen publicerad studie undersökte om ortorexia nervosa kan förutspås från kön, BMI (body mass index) och personlighetsdrag såsom självkänsla, narcissism och perfektionism.

En grupp bestående av 459 collegestudenter svarade på enkäter gällande deras matvanor och eventuell negativ eller positiv påverkan från dessa vanor. Det man fann var att högre BMI var kopplat till fler ortorektiska symtom men bara för män. Utöver det fann man att perfektionism och narcissism hade samband med ortorektiska symtom överlag.

Referens: Oberle, C. et al. (2017). Orthorexia nervosa: Assessment and correlates with gender, BMI, and personality. Appetite 108, 303-310.

 

Kommentera