Amygdala är kärnan som styr våra känslor

on
Igår skrev jag om ondskefulla handlingar och jag har ibland svårt att förstå hur människor kan överleva så mycket fasanfulla upplevelser. Hur rädd kan man egentligen bli är en adekvat fråga. Tack och lov att jag har fördelen att hjälpa människor igenom sin ångest för att möta ett liv i frid, lugn och ro. Jag kom i dessa tankegångar att tänka på upprinnelsen till våra rädslor.
RÄDSLANS KÄRNA
Amygdala, ”den lilla mandeln” är en lite struktur som ligger strax ovanför hjärnans minnescentrum. Det är vårt affektlagringscenter som hanterar alla våra rädslor och varnar oss för fara, med andra ord får Amygdala oss att överleva. Utan Amygdala skulle vi inte rädas någonting och ta risker som vi kanske inte skulle klara av.
Ångest är vad Amygdala är allra bäst på men den hanterar även skam och inte minst så kodar den information som ska in i minnesbanken.
ORTOREXIA ATLETIKA ÄR ETT LIV I RÄDSLANS TECKEN
Den som lider av Ortorexia Nervosa är rädd för att bli tjock, sjuk eller bli uppfattad ofördelaktigt. Den ångest som det medför påverkar modet att äta vissa livsmedel eller hoppa över ett träningspass. Anledningen är att man tror att hemska saker ska hända om man äter onyttigt eller är inaktiv, man får helt enkelt en förväntansångest.
Amygdala är överaktiv hos ortorektiker och andra strukturer lyckas inte hämma de oproportionerliga rädslor som uppkommer. Under samtalsterapi som alltid ingår i en ortorexibehandling, arbetar man med att skapa en förståelse och ny kontext att linda in sina många gånger obehagliga uppleveler i. Det finns ett uttryck som kallas ”Name it and tame it” vilket kort sagt går ut på att konkretisera och förstå sina rädslor.
Logik är känslornas motståndare
Min erfarenhet efter alla år är att patienten därför bör vara med i alla diskussioner och samtal som rör hennes/hans problematik. Utbildning behövs för att stärka förståelse och skapa verktyg för att kunna hämma Amygdalas rädslokaskader som uppkommer.
Ett liv utan Ortorexia Atletik är ett Liv. 

Kommentera