Träning är inte ett självändamål

on
TRÄNING ÄR ETT MEDEL

Många säger att de tränar för att man bör träna men träning är inte ett självändamål. Det samma gäller fysisk aktivitet. Att promenera bara för att man ska promenera, träna bara för att man ska träna, äta nyttigt bara för att man ska äta nyttigt…..varför göra saker bara för att andra säger att man bör göra det?

Att äta, träna och promenera är olika medel för att nå olika mål. Mål som kan variera mellan olika personer. 

Kommentera