Snabb eller långsam viktminskning

on

En norsk forskargrupp genomförde en studie där de jämförde två olika viktminskningsupplägg för elitidrottare. Man var intresserad av att se huruvida det ena eller det andra upplägget var bättre för att gå ner i vikt och fettvikt utan att tappa i fettfri vikt och styrka.

Det långsamma upplägget minskade energiintaget med 19% medan det snabba upplägget innebar en reducering på 30%. Båda grupperna tränade sin sedvanliga styrketräning 4 gånger i veckan. Man mätte kroppssammansättning, 1 RM (maximal volontär styrka), 40 meter sprint och hoppkapacitet före och efter viktminskning.

Studien visade att de som vill bibehålla sin fettfria vikt och styrka bör gå ner enligt det långsamma upplägget med en minskning av 0,7% kg kroppsvikt per vecka. Det snabbare upplägget på 1,4% kg per vecka i minskning ökade inte den fettfria vikten. 

Ref: Garthe, I. et al. (2011). Effect on two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. Intnl. J. of sport Nutrition Metabolism, 97-110.

Ortorexia_atletika

Ylab

Kommentera