Hälsoansvar i TV

on

Att extremsvälta för att sedan vräka i sig under en dag (cheat day) är som att bädda för att få ätstörningar. Om man kombinerar extrem träning med svältkost för att därefter tokäta en dag är ett mer eller mindre säkert kort för att få Ortorexia atletika eller hetsätning när kamerorna stängts av.

Att göra det här i TV på bästa sändningstid och inte ta ansvar för de som far illa är förfärligt. Att deltagarna inte förstår vad de ger sig in på är förståeligt för de är troligtvis varken tränare eller dietister. Men den som tagit fram upplägget borde väl veta att man med ett dylikt upplägg riskerar flera års lidande för de som fullföljer ”jakten på magrutor” och kämpar för att få positiv bekräftelse för att man har pannben. Bättre att satsa på något innanför pannbenet.

En sorglig utveckling att våra skattepengar går till program som är direkt ohälsosamma.

Kommentera