Ortorexi ger sämre hälsa

on

Ylab är inte längre ensam om uppfattningen att ortorexi innefattar träning och är ohälsosamt. Även andra forskare konstaterar att ortorektisk livsstil, det vill säga uteslutande av vad man tror är ”onyttiga livsmedel” i kombination med överdriven träning, är ohälsosamt (Oberle et al., 2019). Samma studier bekräftar även vad vi sett, nämligen höga intag av protein och fiskleverolja i olika former.

Bland de ohälsotecken som forskarna sett ingår exempelvis metabola faktorer, kanske just det som många försöker att undvika (metabola syndrom). Ångest och skam förknippas med situationer när man avviker från de rigida kost- och träningsplaner enligt samma studie.

Även våra studier visar signifikanta samband mellan ortorexi och ångest men därutöver även med depression.

Referens: Oberlet,C., Klare, D., & Patyk,K. (2019). Health beliefs, behaviors, and symptoms associated with orthorexia nervosa, Eating and Weight Disorder, 24, 495-506.

Kommentera