Ortorexins ”orto” debatteras

En språklig rundresa

Den ursprungliga betydelsen av orto är ”rak”. Det är ett val använt prefix såsom i ordet ortostatisk vilket betyder upprättstående, ortogonalt vilket betyder rätvinkligt eller ortopedi som en gång i tiden avsåg när man gjorde barns ryggar rakare.

Ortorexia nervosa mötte motstånd från dietister

Begreppet Ortorexi myntades av Steven Bratman på mitten av 90-talet.Han hade själv ortorexia nervosa som han beskrev som ett liv där poesin gått förlorad. Besatthet av nyttiga livsmedel. Boken ”Ät allt” som utkom i början av 2000-talet skriven av två dietister var kallsinniga till termen ortorexi. Man menade att det var en variant av anorexi men att män föredrog ortorexi eftersom det föregående associerade till något kvinnligt.

Ortorexi fick medhåll från läkarsidan

Hans Nyman, språkrådgivare till Svenska Läkaresällskapet var däremot positiv till termen som han tyckte var väl beskrivande. Forskaren Linn Hårdman menade däremot att begreppet Ortorexi var ett svenskt mediafenomen även om hon inte undersökt andra länder än Sverige. Vissa anser att ortorexi inte finns, andra att det är anorexi och några anser till och med att det handlar om bulimi. De flesta drabbade är av en helt annan uppfattning.

Och så var det lilla jag och ortorexia atletika

För min del valde jag att stödja användandet av termen ortorexia atletika med avseende på alla som är fixerade vid nyttiga livsmedel i kombination med överdriven träning. Detta för att i lugn och ro få arbeta med ovan beskrivna problematik och slippa allt politiskt revirtänk.

 

Kommentera