Barn med fetma

on

”Okunskap och ibland kränkande bemötande inom vården kan medföra att barn med fetma får sin självbild allvarligt skadad. Att prioritera samverkan med patientorganisationer är ett måste för att ge barnen den behandling de har rätt till”, så lyder ingressen i Svenska Dagbladet idag. Artikeln är väl värd att läsa för den är faktabaserad och skriven av kunniga personer.

Författarna vänder sig emot att man låter föräldrar agera psykologer, personliga tränare och dietister för sina barn på egen hand. Man anser även att införa sockerskatt och fler idrottslektioner i skolan och tro att det kan lösa problematiken är att skjuta utanför målet.  Man hänvisar även till en studie genomförd av Karolinska och Göteborgs universitet där det framkom att föräldrar menar att åtgärderna som man erbjudits inte alls matchar behoven.

Jag delar författarnas uppfattning att barnfetma är allvarligt, inte en brist på disciplin och dåliga matvanor utan ett medicinskt problem som kräver breda tvärvetenskapliga insatser. Jag skulle möjligen vilja tillägga att man bör utreda förekomst av ”skrämselpropaganda” för olika livsmedel i dessa tider av ortorexi.  Ortorexisymtom är vanliga idag i såväl hem som förskolor där det propageras för anti-socker och allehanda dieter som man anser vara ”nyttiga” men som riskerar ge tankar som leder till överätning, skuld och skam.

Kommentera