Ätstörningar inom idrotten

SOK-läkaren Per ”Pliggen” Andersson menar att det är många som farit illa och att ätstörningar inom idrotten är en av de stora utmaningarna för idrotten idag. Vi på Ylab håller med, något vi även sa till honom med flera vid ett möte på Regeringskansliet.

Femton års erfarenhet

Företrädarna menade att det inte fanns någon som behandlar den här gruppen i Sverige. Vi upplyste om att behandlat just den här gruppen i över 15 års tid och att vi har idrottare från ett femtontal förbund hos oss för behandling. Sedan dess har det varit ganska tyst från Riksidrotten.

Fel metod betyder ofta slutet på idrottskarriären

Att behandla idrottare med tydliga ortorexia atletika symtom med metoder för anorexia eller bulimi vore för sorgligt. De blir helt enkelt sällan friska (jag använder det uttrycket eftersom det går att bli helt frisk) och alltför många får sluta sin idrottskarriär.

Idrotten strävar alltid efter att hitta de bästa träningsmetoderna och tränare. När det kommer till behandling borde kvalitet och resultat prioriteras. Elittiden är kort.

Sara Penton och Jenny Rissved, två fenomenala cyklister, har i veckan gått ut med att de drabbats av ”ätstöningar”. När jag läser beskrivningen har jag mycket svårt att se att det handlar om sedvanligt ätstörning. Liksom vid ortorexia atletika ligger fysiologiska orsaker bakom och man bör behandla därefter. Elitidrottare skiljer sig fysiskt och psykiskt från den allmänna befolkningen och dietisten i Pentonens kunskap kan ifrågasättas. Effekten borde ha varit känd.

Det sorgliga är att allt löser sig inte för att man går upp i vikt. Tankarna finns redan där. 

Kommentera