Elitidrottare med ortorexia atletika är inte det samma som anorektiker

Jag förstår inte uppriktigt sagt, hur man kan göra tvångsmässiga elitidrottare synonyma med  anorexiapatienter. De skiljer sig på flera fronter men inte minst genom sin syn på träning, sin träningskapacitet, orsak till varför man blev sjuk, hur man hanterar motgångar och behandling med mera.

Elitidrottare trillar ofta dit i Ortorexia atletika fällan av fysiologiska orsaker vilket kräver andra lösningar än anorexiabehandling där målet viktuppgång och regelbundet ätande är det centrala. Ortorexibehandling integrerar reglering av kost, träning, kunskap och terapi men inte minst finns fokus ”tillbaka till idrotten på idrottarens villkor”.

Som vanligt handlar det om politik och prestige. Samtidigt är det positivt att organisationer som KÄTS slutligen inser att allt inte är ”ätstörning som ätstörning”.

Two-lane highway in countryside

Var och en bör visas respekt och förståelse för den bakgrund och kontext som en patient befinner sig i. Ingen är förmer än någon annan när sjukdom blir ett faktum men det är symtom och inte personlighet som man delar med varandra.

Kommentera