Så äter du bättre

En nyligen publicerad studie (Walton et al., 2018) undersökte huruvida ungdomars matvanor hade samband med hur ofta man åt tillsammans med sin familj. Så många som 2728 personer mellan 14 och 24 år som fortfarande bodde hemma ingick i studien. Resultatet visade att ju fler regelbundna måltider med familjen, desto bättre åt man. Med bättre mat menades mer frukt och grönsaker och mindre snabbmat.

Reflektioner

Lite reflektioner på detta. Det är väl inte särskilt märkligt att det förhåller sig på det sättet. Ungdomar är inte alltid så väl bevandrade i kokkonsten så är man ensam blir det säkert att man köper in mat eller går ut. När det gäller vuxna tycker jag mig se liknande fenomen men kanske av annan orsak nämligen, vi tycker inte om att äta ensamma och då blir det fil och granola istället för en middag. Känns det igen?

Att äta är en social företeelse så vi äter helst med andra och ju godare desto mer äter vi. 

Referens: Walton, K. et al. (2018). Exploring the role family functioning in the association between frequency of family dinners and dietary intake among adolescents and young adults. JAMA Network Open.

Kommentera