Kontroll över sina känslor

on

Vem har väl inte varit med om att man agerar i affekt och impulsivt bara för att ångra sitt agerande efteråt? Vi vet så väl att vi borde tänka efter före men så blir det inte alltid.  Anledningen är att vår så kallade kognitiva kontroll inte enbart handlar om att välja ett agerande utan det omfattar även förmågan att kunna hämma det vi inte vill bry oss om.

Kognitiv kontroll reglerar tankar och agerande

Man skulle kunna beskriva status på vår kognitiva kontroll genom att ange riktning och intensitet. Det låter akademiskt men vad det handlar om är vem är det jag riktar mitt agerande mot och hur starkt jag agerar. Min förmåga att uppfatta och tolka en situation är väsentlig för att mitt agerande ska bli rätt avvägt och för det behöver jag ett bra minne.

Olika typer av minneskapacitet

Man behöver först och främst ett väl fungerande arbetsminne som kan hålla koll på all information som jag behöver där och då. Exempelvis att hålla ett telefonnummer i minnet medan jag slår siffrorna. Men jag behöver även ett språkligt minne när jag pratar med personen i luren för annars blir det svårt att se någon mening i vad som sägs. Självfallet kommer även vårt episodiska minne väl till pass för möjligen är det just minnen som man pratar med någon om alternativt gör mina minnen att det som berättas blir lättare att förstå.

Gasa och bromsa

Precisionen i vårt agerande – rappa svar, korrekta analyser, beslutsfattandeförmåga och proportionellt agerande i förhållande till kontexten är beroende på att vi kan trycka ner annan mindre viktig information från omgivningen.

Uppladdning

Att äta och sova är fundamentalt för att kunna prestera så det är inte förvånande att den som lider av ortorexia atletika eller anorexia har svårt att prestera på någon högre nivå. Äta och sova kan därför anses vara en högkvalitativ värdeskapande tid.

Den som äter och sover vässar sin skärpa. 

 

Kommentera