Skräck propaganda om socker beroende av en obalanserad mamma

Risk för att tonåringarna hamnar i ortorexiträsket

Vision Höglandet # 2 nu i april har en krönikör som förfasar sig över dagens mat under rubriken ” En tonårsmammas ständiga kamp för hälsosam mat”. Artikeln innehåller en hel rad negativt laddade ord såsom just ”det vita giftet”, ”sockerberoende”, ”skadligt”, ”sockerhöga barn”,  ”ständiga sockerkickar” och slutsatser som ”dåligt för kroppen”, ”socker och kolhydrater omprogrammerar hela hjärnan”, ”tillfällen till synd”, ”dessa extremt skadliga..” och så vidare. Är syftet att skrämma, kan man undra. Skrämselpropaganda är föga hälsosamt utan riskera leda till förväntansångest. Speciellt när någon hävdar fara utan att klargöra vad det hemska som kommer att hända består i.  Att det dessutom är påståenden som saknar referenser och vetenskapliga belägg gör att man ifrågasätter tidningens trovärdighet. Gör man ingen faktagranskning innan publicering?

Mycket tyckande

Den frustrerade mamman som skriver under benämningen ”matexpert”,  tycker det är bra att man nu kan se produkter med texten ”nu med 30% mindre tillsatt socker” och anser det positivt att ”kommuner tar bort fika och glass på dagis”. Hon påstår att ”socker är direkt skadligt för våra barn” och föreslår raw-food bollar, grönsaksstavar med mera. Alla har rätt till en egen åsikt men när det skrämmer barn och unga bör man överväga hur mycket fakta som alla påståenden baseras på.

Min fråga till mamman

Varför finns det inga referenser till alla påståenden?  Texten ”nu 30% mindre tillsatt socker” kan man väl ändå inte mena är positivt?! Det säger ju ingenting om hur mycket som tillsatts eftersom det är en procent av en okänd mängd. Varför är det positivt att kommuner tar bort fika och glass på dagis? Fika är en mycket viktig tradition som dessutom visat sig vara väldigt viktig för arbetsmiljön i en rad olika vetenskapliga studier. En annan fråga är hur man säger till barnen att de inte får glass utan grönsaksstavar. Barn tycker att glass är gott så vad säger man? Att man blir tjock, sjuk eller vad?

Så säger forskningen

Enligt en meta analys det vill säga en kartläggning av vetenskapliga studier om sockerberoende finner man inget samband och man avråder därmed från att använda begreppet då det inte är vetenskapligt belagt att socker leder till något beroende (se tidigare blogg inlägg om sockerberoende).  Relationen mellan socker och barns övervikt är inte heller det fullt belagt och studier hänvisar till att man istället bör se över totalt kalorintag och kaloriutgifter istället.

Skrämselpropaganda är knappast hälsosamt

I en tid när psykisk ohälsa stiger bland våra ungdomar och en tar livet av sig varje vecka bör man överväga om den här typen av skrämsel som krönikan har bör få publiceras i över huvud taget.

Jag förordar inte att alla barn ska äta mängder med socker. Jag avråder mammor från att skrämma upp sina barn och belägga dom med skuld när de äter något som föräldern inte tycker passar sig. 

Wong & Louie (2018). Eur J Clin Nutr. 2018 Mar 28. doi: 10.1038/s41430-018-0124-z.

The direct and indirect associations of usual free sugar intake on BMI z-scores of Australian children and adolescents.

 

Kommentera