Frisk och Fri Årsmöte

Just hemkommen från Frisk & Fri:s årsmöte. Frisk & Fri är en riksförening mot ätstörningar som stödjer personer som är drabbade och deras närstående. I deras mål ligger att förebygga ätstörningar och verka för bättre vård. Efter en uppdatering av stadgarna som antogs vid dagens möte, ingår även att de ska verka som opinionsbildare. Eftersom vi var där kan vi dela med oss lite av informationen för alla som är intresserade av ätstörningar.

Ideellt arbete

Det var första gången som jag och Anatoli var med eftersom Ylab just blivit medlem i föreningen. Vi har båda arbetat ideellt under merparten av våra liv så det är alltid intressant och viktigt att visa intresse och stöd för de som arbetar ideellt.

Verksamhet

Det var spännande att få ta del av verksamhetsrapport och förvaltningsberättelse. När det gäller verksamheten har ett uppdrag legat i fokus under 2017 nämligen Uppdrag Självkänsla där företaget Dove sponsrat en halv miljon för ändamålet. Man har träffat 352 elever på 8 gymnasieskolor och resultaten visar att eleverna efter utbildning söker hjälp oftare hos skolhälsan även om det inte blev någon signifikant effekt när det gäller ökning av självkänsla. Under året har man även hunnit att ta fram en bok för att underlätta informationsspridning. Man har även lagt ner en hel del tid på internutbildning för sina över 200 volontärer som ställer upp ideellt.

Mer bidrag

Frisk & Fri är en ideell förening som är beroende av medlemsintäkter (213 000 kr under 2017) och sponsorer. Socialstyrelsen. Postkodslotteriets Idrottsstiftelse och Landsting i olika delar av landet är de största bidragsgivarna. Det verkar som om det går framåt av döma av att de lyckats få in 6,8 miljoner i stöd. Frisk & Fri har 11 personer anställda med lönekostnader på 4 674 000 kr under 2017.

Föredrag om beroende

Efter årsmötet bjöd man på ett föredrag om ”beroendeproblematik” och funderingar på om ätstörningar är ett beteendeberoende dryftades. Intressant var att proportionerna för ätstörningar var att anorexia, bulimi och hetsätning har minskat proportionerligt medan Ätstörning UNS ökat till cirka 40%. Men, sedan man ändrat diagnostiseringskriterierna och sänkt ribban för graden av symtom, får fler anorexiadiagnoser nu även om spannet är brett (44-80%). Även bulimiandelen ökar mot bakgrund av detta.

Förhoppningar

Nu hoppas vi på ett gott samarbete med föreningen.

Kommentera