Ny behandling för bulimi

on

PED-t är en ny behandlingsmodell för Bulimi och Hetsätning som utvärderades av ett norskt forskarlag (Bakland et al., 2017). Terapeuter (dietister och tränare) intervjuvades om hur de upplevde att komplettering med kostråd och fysisk aktivitet (till sedvanlig KBT) hade fungerat. Sammanlagt tio sk terapeuter genomgick en timmes lång intervju.

Målet för behandlingen var att ”lära ätstörda patienter hur man bör äta och träna på ett hälsosamt sätt”. En av teraputerna menade att hon trodde att kompletteringen hjälpte, främst för att patienterna lärde sig känna sin egen kropp efter 16 veckors träning. En annan tränare kände sig mycket säker gällande sina kunskaper mot  bakgrund av sin utbildning från den norska idrottshögskolan. En tredje menade att man hittar verktyg under tiden man arbetar med patienterna. Flera av terapeuterna såg sina egna begränsningar när det gällde samtalsstöd där någon menade att det mest handlade om att vara en medmänniska och överlåta resten till psykoteraputerna.

Om du vill läsa mer om studien har du referensen nedan.

Bakland, et al., (2017). Therapists´experience with new treatment combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t) for eating disorders, BMJ Open.

Kommentera