Svältsymtom är inte att leka med

on

En gång i tiden kunde man genomföra vetenskapliga studier på svält. Idag vore det omöjligt eftersom man aldrig skulle få etiskt tillstånd för att göra det eftersom svält innebär att man riskerar försökspersonernas hälsa. Det var just vad som hände en gång i den så kallade Minnesotastudien.

Men vi vet hur som helst en hel del om vilka symtom man får när man svälter. I en nyligen publicerad studie på svält och anorexia kunde man konstatera att de fem starkaste symtomen var;

  • depression
  • apati
  • ångest
  • social isolering
  • koncentrationssvårigheter

En del av de här symtomen är väldigt vanliga för ortorexia atletika även om gymmande ortorektiker eller idrottare inte ter sig apatiska eller tillbakadragande direkt. I alla fall inte i ett tidigt skede.

Ortorexi.nu

Ortorexibehandling

Kommentera