Att berömma en asket eller en okunnig person?

on

Vi lever i en asketisk tid när de flesta verkar vilja visa att de följer strikta regler. Man jobbar ihärdigt, man äter strikt och enbart vissa saker, man tränar hårt och regelbundet och inte minst så ser man till att andra får läsa om hur duktig man är.

Beröm bör vara förtjänat

Självfallet ska man ha beröm när man gjort något bra vilket i min värld är att man uträttat något utöver det ordinära. Att gå till jobbet, vara på jobbet och utföra det som står i tjänstebeskrivningen är det ordinära. Men när man löser en extra svår uppgift, täcker upp för en kollega genom att arbeta över, utför uppgifter snabbare och bättre trots under tidspress ja då kan beröm vara på sin plats.

Prestation är relativt

Att träna ett par gånger i veckan är ingen bedrift när man är 20 år och har skogen utanför och gymmet på campus. Att träna två gånger i veckan när man arbetar heltid, har småbarn och vilda tonåringar utöver mat, tvätt, däckbyte, avloppsrensning, städning…….ja då är det en bedrift. Livet är trots allt relativt.

När man uteslutit hundratals livsmedel i en späkningskamp och tränar tills man stupar varje dag, ja då är det inte uppmuntran man behöver utan kunskap om människans fysiologi och psykologi.

Kommentera