Bra och mindre bra ”Pepp för Fys”

on

Massiva kampanjer och insatser görs för att få oss mer fysisk aktiva men frågan är om det som görs verkligen fungerar? Vetenskapliga studier visar att vissa insatser fungerar väl medan andra inte gör det.

Individuella program och idrott i skolan ligger i topp

En ökning av idrott i skolan fungerar (oavsett om det är fler timmar, längre tid eller mer ansträngande aktivitet) för att öka graden av fysisk aktivitet och tillika förbättra fysiken. Individuella program har även de bra effekt på graden av fysisk aktivitet och förbättrad fysik.

Socialt stöd som exempelvis att någon ringer och ber en följa med eller  aktiviteter på kommunnivå (screening, rådgivning…) har visat sig öka graden av fysisk aktivitet men där har det varit svårare att se vilken faktisk fysisk effekt det resulterat i.

Fungerar sämre eller inte alls

De insatser som visat sig vara tveksamma eller direkt lönlösa som pepp för fysisk aktivitet är teoriundervisning i skolan, informationsblad, skyltar och reklam, mediakampanjer, minskning av TV tittande/datorspel…). Orsakerna har varierat melan att det inte funnits tillräckligt många eller för bristfälligt genomförda studier till att det faktiskt inte fungerar.

Ett vanligt tankefel är att vända på steken – om TV och dator innebär ökning av fysisk inaktivitet gäller inte nödvändigtvis det omvända. Det finns studier som visar att mindre TV tittande inte per automatik leder till mer fysisk aktivitet.

DAGS att lägga ner lönlösa och kostsamma insatser

Så man kan undra varför vi matas med teoretisk propaganda i massmedia, i skolor och på arbetsplatser när det oftast inte ger någon effekt.

Det är snarare en risk för att det istället blir kontraprodutivt. Något som exempelvis visat sig vara fallet när man lanserade skräckpropaganda mot rökning vilket inte gav någon effekt. En ytterligare risk är att vi skapar grogrund för ortorexia atletika och tvångsmässig träning.  När rädslan slår till riskerar man att det slår över åt det andra hållet. För mycket fysisk aktivitet och träning är föga hälsosamt.

Teoriundervisning i skolan leder förvisso till en ökad kunskap om fysisk aktivitet och träning men inte till att man tränar mer.  

En betänklighet som jag har är att vissa vetenskapliga studier redovisar ”intention att öka fysisk aktivitet” såsom en positiv effekt. På riktigt? Så om jag tänker börja röka gör det mig då till en rökare?

Ref.: Kahn, E. et al. (2002). The Effectiveness of Interventions to Increase Physical Activity. Am. J. Prev. Med., 22 (48)

Kommentera