Sociala medier ökar psykisk ohälsorisk

on

Att psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar är ingen nyhet men att de ökat med över 100 procent på tio år hos barn i åldern 10 – 17 år är katastrofalt. För unga vuxna, 18 – 24 år, är ökningen närmare 70 procent.

HÄLSA ELLER OHÄLSA

Att unga hänger på sociala medier är inte heller nytt men att mer än två timmar per dag ökar risken för ångest, depression och tvång är inte lika känt.

 FAKTA
  • 91% av de mellan 16 – 24 år använder internet.
  • Sociala medier sägs vara mer beroendeframkallande än rökning.
  • Ångest och depression bland unga har ökat med 75% de senaste 25 åren.
  • Användandet av sociala medier kopplas till ångest, depression och sömnproblem.
  • 7 av 10 har upplevt mobbning på sociala medier.

Det är trist läsning men det finns självklart även bra effekter såsom att man snabbare kan inhämta information om hälsa och inte minst hålla kontakten med familj och vänner. Av det man tittar på dominerar kost, träning, kroppar, djur och humor.

Ref RSPH, Socialstyrelsen 

Kommentera