Om Ätstörningar i Dagens Medicin

on

Dagens Medicin tog upp problemet med långa köer för att få vård för ätstörningar och en politiker (MP) kommenterade. Hon fastslog att det var ett problem och att köerna växer trots att man skjutit till ännu mer pengar. Men hon var hoppfull för hon menade att behandlingsmetoderna går framåt.

Jag vet inte om jag delar hennes uppfattning om att metoderna går framåt när knappa hälften av de med anorexia blir friska. Eller friskförklarade är nog mer korrekt eftersom man skrivs ut när man nått målvikt, de flesta med sjuka tankar kvar för övrigt.

Jag håller inte heller med om att man lät ett enda privatföretag vinna hela upphandlingen med påföljd att exempelvis Capio som bedrivit ätstörningsvård i många år fick stänga sina enheter. Det företag som vann har en egen metod som inte passar för alla även om de har akutmottagning.

Förekomst ökar och det finns ett stort mörkertal för de med ortorexia atletika som inte alls syns i statistiken eftersom de ofta nekas vård pga för högt BMI. Suck.

Ortorexibehandling

Kommentera