Vetenskaplig studie om personliga tränare

Waryasz med kolleger (2016) genomförde en studie som kartlade personliga tränares utbildningsbakgrund och vanliga skador i samband med personlig träning. Resultatet visade att 64% hade en utbildningsbakgrund motsvarande en kandidatexamen och 89% hade någon form av licens.

De vanligaste skadorna i samband med personlig träning var muskelbristningar ländrygg (10,7%), rotator cuff bristning/inflammation (8,9%), benhinneinflammation (8,1%), stukningar (7,5%) och nackskador (7,4%).

I Sverige finns ingen statistik över skador inom personlig träning men det finns nationella riktlinjer för minimikrav kompetens som en PT ska ha. Konsumentverket är tillsynsmyndighet men viktigast av allt är att konsumenten själv frågar om ens PT har en utbildning som motsvarar dessa krav som tagit fram av SIS Svenska institutet för standardisering. Ylab var initiativtagare till detta arbete. Mer info om PT utbildningar:  http://www.ylab-education.com/

Kommentera