På tal om Hälsa och Arbetsmiljö

Hälsa och Arbetsmiljö är ett av flera ämnen som jag läst i flera år på Karolinska med en magisterexamen i slutändan. Ibland funderar jag över en lite mer ovanlig anledning till en försämrad arbetsmiljö, än vad som vanligtvis diskuteras nämligen affekt som går ut över andra.

FÖRVÄNTAN SOM INTE INFRIAS

På Ylab får våra testledare ofta erfara att kunder som kommer till Ylab enbart för att göra fettmätningar i Bod Pod. Några få blir allt ifrån besvikna till att de får kraftfulla känsloutbrott när de har högre fettprocent än vad de räknat med. Det hänger ofta samman med en mycket stark tilltro till den diet som man förespråkar och när resultatet inte visar vad man förväntat sig,  orkar man helt enkelt inte ta emot beskedet.

SKJUT BUDBÄRAREN

Man börjar som regel med att ifrågasätta mätinstrumentet och inte alltför sällan övergår det i att försvara ett annat instrument som man anser vara bättre eftersom man där fick en lägre fettprocent. När det inte räcker för att dämpa sina känslor brukar man börja argumentera med testledaren.

FAKTA ÄR FAKTA

Vi har full förståelse för den besvikelse som man känner. Vi har även en förståelse för att mätningar kan avvika på grund av olika omständigheter även om testledarprotokollet är standardiserat och väl beprövat. Men vi kan inte göra annat än rekommendera att man läser de publicerade valideringsstudier som gjorts (det vill säga hur träffsäkra och tillförlitliga olika mätinstrument är) där felmarginaler finns redovisade.

Trist när dieter inte håller för vad de utlovar. Tristare när man satsat utan att lyckas. Tristas är när man går in i affekt för då tänker man inte klart. 

Läs mer Bod Pod validitet

Kommentera