Överdosering vitaminer

Först men inte minst, extra vitaminer och/eller mineraler kan vara lämpligt för de som är sjuka eller av annan anledning behöver det. Märk väl, efter rekommendation av läkare. Annars får man i sig det mesta med maten och få förstår att ett överskott kan vara lika illa som ett underskott. Här är några risker som i vetenskapliga studier visat sig medföra risker.

  • Höga doser av betakaroten har visat sig öka risken för lungcancer hos rökare
  • Höga doser av B6 under längre tid än ett år kan påverka nervsystemet
  • Extra kalcium- och D-vitamintillskott kan öka risken för njursten
  • Vitamin K kan påverka blodkoagulering
  • Höga doser av E vitamin kan leda till stroke

De som lider av ortorexia atletika har som regel en snedvriden kost som leder till en rad olika näringsbrister. Vad som bör tillsättas bör beslutas av medicinsk personal under ortorexibehandling och egen laborering rekommenderas inte.

Kommentera