Normalvikt eller inte?

Ännu en ortorexikund idag som nekats hjälp från en ätstörningsklinik på västkusten på grund av normalvikt. Hur länge måste det dröja innan man förstår att det är muskelmassan som väger och att fettvikten är sjukligt låg?

BEKRÄFTAR FÖRNEKELSE

Risken är att det klassiska symtomet ”jag är nog inte tillräckligt sjuk” bekräftas med konsekvensen att vederbörande börjar svälta sig. Så blir man anorektisk till sist och får en behandlingstid som blivit längre än vad det hade kunnat bli. Så onödigt lidande.

BMI ska inte användas på tränande individer.

Kommentera